Blogs & reflections

Niet ‘invechten’ maar de norm verbreden

De recente Black Lives Matter-demonstraties lieten zien dat onze samenleving nog lang niet inclusief genoeg is. Dat niet alle burgers gelijkwaardig zijn. Dit erkennen is een eerste stap. De tweede stap is dat we onze eigen rol en instituties kritisch bekijken en verbreden wat we als maatschappij waarderen en stimuleren. Kortom, dat we de norm verbreden. >> Lees verder bij Sociale Vraagstukken (2020) 

Cijfertjesdenken als eerste stap naar een volwaardig diversiteitsbeleid

Pas als alle groepen vertegenwoordigd zijn, kunnen we ook goed kwaliteiten herkennen in nu ondervertegenwoordigde groepen. Zo vormt cijfertjesdenken de eerste stap naar échte diversiteit, pleit Marieke Slootman, Diversity Officer Onderwijs en socioloog bij de Vrije Universiteit Amsterdam.. >> Lees verder bij Scienceguide (2020) [Back to top]

Helpen data diversiteit te bevorderen?

Beleidsmakers zijn dol op data. Net als onderzoekers. Vooral kwantitatieve data, cijfers, hebben een sterke overtuigingskracht en worden gebruikt voor allerhande onderbouwingen. Maar maken ze de wereld echt inzichtelijk? Helpen ze ons bijvoorbeeld de oorzaken van ongelijkheid herkennen en bestrijden? >> Lees verder bij Sociale Vraagstukken (2020) [Back to top]

Diversiteit vraagt toch om hokjesdenken

Zorgt diversiteitsbeleid voor meer inclusiviteit? Of staat het ‘verschildenken’ dat aan veel diversiteitsbeleid ten grondslag ligt een rechtvaardiger samenleving juist in de weg? Hoewel de uitvoering van beleid vaak veel te wensen overlaat, is Marieke Slootman hoopvol over het streven naar ‘diversiteit’. Mits weloverwogen uitgevoerd. >> Lees verder bij Sociale Vraagstukken (2017) [Back to top]

Maak van islamkritiek geen racisme

De meeste negatieve uitlatingen over de islam hebben meer te maken met stereotypering – met racisme – dan met zorgvuldige kritiek. Marieke Slootman vindt dat kritiek gericht moet zijn op gebruiken en opvattingen, niet op ‘de islam’ en op ‘moslims’. >> Lees verder bij Sociale Vraagstukken (2016) [Back to top]

Discrimination? Maybe not; Annoying? You bet!

The attacks in Paris made my heart go out to Dutch citizens with a Moroccan or Turkish background. How will this impact them?

I’m reminded of one of my students, whose parents are Moroccan, who told me that after the Charlie Hebdo attack she would deliberately sit in the ‘no-talking’ carriage in the train… Just so she wouldn’t constantly be asked what she, as a Muslim, thought about the attacks.

Is that discrimination? No, maybe not. Is it annoying? You bet! >> Continue reading at (Leiden Anthropology Blog (2015) [Back to top]

Door een ander bestempeld worden als Marokkaan of moslim is een vorm van uitsluiting

Dat een ander je bestempelt als Marokkaan doet óók pijn als je jezelf Marokkaan noemt. Er is een waaier aan redenen waarom hoger opgeleide Marokkaanse Nederlanders zich (soms) als ‘Marokkaan’ identificeren, maar dit gaat voor henzelf bijna altijd als vanzelfsprekend samen met het feit dat ze ‘uiteraard’ ook Nederlander zijn. En dan doet het pijn als dat door een ander ontkend wordt. Door een ander bestempeld worden als Marokkaan of moslim is in Nederland een vorm van uitsluiting. >> Lees verder bij  Republiek Allochtonie (2015) [Back to top]

‘Ik ben geboren in Dordrecht! En ja, mijn ouders komen uit Nador…’

Ze zijn Nederlanders wiens ouders zijn geboren in Marokko. En daarover moeten ze steeds maar weer uitleg geven. Nu, na de laatste aanslagen in Parijs, meer dan ooit. Dit doet pijn als je in Dordrecht geboren bent, gestudeerd hebt, een goede baan hebt en denkt en droomt in het Nederlands’. >> Lees verder bij Sociale Vraagstukken (2015) [Back to top]

Ethnic identification need not be an expression of Otherness

Belonging is a contested issue in the Netherlands. Those who define their identity in ethnic terms are treated with distrust. Why do individuals at times define themselves as ‘Moroccan’ or ‘Turkish’ and does it really make them any less Dutch?. >> Continue reading at Leiden Anthropology Blog (2014) [Back to top]

Het is echt niet erg als sommige Nederlanders zich Turks voelen

Het werd onlangs weer eens duidelijk dat in Nederland niet vanzelfsprekend alle burgers als volwaardig gezien worden. Marieke Slootman roept op tot meer begrip voor etnische identificatie. Ze laat zien dat identificatie als Turks of Marokkaans niet uitsluit dat iemand zich ook Nederlands voelt. >> Lees verder bij Sociale Vraagstukken (2014)     [Back to top]