Publications

Sections on this page:

Tools & Texts on Equity, Diversity & Inclusion

Mixed Classroom Model

How to really use diversity to improve education for all students? How do you create an inclusive learning climate?

The VU Mixed Classroom Educational Model provides principles and practical examples of learning activities.
>> Click on the image for our brochure. See the Projects page for more information.

e-Inclusion Handbook

How to make digital education inclusive? How to use digital tools to make your course more inclusive?

See six guidelines and the I-TPACK model in our Handbook.

>> Click on the image for our Handbook. See the Projects page for other e-Inclusion products (elearning modules, course design).

Policy toolkit EDI

How do you make your university, school or faculty more future-proof and resilient in terms of diversity and inclusion?

>> Click on the image for concrete interventions to work on:
(1) diversity among staff & students
(2) the inclusion of staff & students
(equal chances & belonging)
(3) inclusive primary processes
(research and education).

Hot Moments

Diversity and critical thinking are accompanied by Hot Moments. Hot Moments can be invaluable for learning.

But they are also SCARY.
Not in the least for teachers.

How can you turn Hot Moments into learning opportunities?
>> Click on the image, read our paper.

MC in blended Learning

How to use the Mixed Classroom model in Blended Learning?

See the many examples of practical learning activities.
>> Click on the image for the brochure.

Identiteitsnetwerken

Wat is eigenlijk het nut van identiteitsnetwerken?

Het belang van deze netwerken roept instellingen, gemeenten en bedrijven op deze netwerken meer serieus te nemen.

>> Klik op de afbeelding en lees meer in onze Factsheet. En zie de Projects pagina

Let's do diversity

Learn how to make your institution more inclusive. And more responsive to the diversity in people and knowledge.

The Diversity Commission investigated D&I at the UvA and formulated urgent recommendations.
,
>> Click on the image to read the report (EN)

Diversiteit is een werkwoord

Hoe maak je jouw instelling more inclusief? Zodat deze meer recht doet aan de diversiteit in mensen en kennisperspectieven?

De Commissie Diversiteit onderzocht D&I bij de UvA en formuleerde urgente aanbevelingen

>> Klik op de afbeelding voor het rapport (NL)

checklist, clipboard, questionnaire-1622517.jpg

D&I questionnaire / vragenlijst

See the questionnaire to explore Diversity and belonging in your organization, in an inclusive way.

In Dutch/English, for students and staff

>> Click on the image to see the various documents (surveys and appendices of the UvA Diversity Commission)

List of publications, videos, tools

~ If you are interested in a publication that you cannot access, please contact me via Researchgate or email ~  

Professional publications:
 • Slootman, M., R. Kappe, S. Uitman, N. Hermens, M. de Jong, L. Klinkenberg, C. Oostdijk, S. Rebac & J. Thölke. et al. (2024). Bouwen aan Binding. Magazine voor Studentenwelzijn en Hogeschoolparticipatie. Hogeschool Inholland. Lees hier
 • Uitman, S., M. Slootman & R. van Esch (2024). De rol en werking van student peercoaching. De impact van het Students4Students programma op studentwelzijn en -veerkracht. Amsterdam: Inholland. Lees hier
 • Slootman, M. (2023). Broaden Norms to Connect the World. In I. Vermeulen (ed), Connected World (pp.283-285) Amsterdam: Amsterdam University Press. Access here
 • Slootman, M., Korthals Altes, T. (2023). Digitale technologie kan kansengelijkheid bevorderen. AoB Onderwijsblad Maart 2023. Lees hier
 • Slootman, M., T. Korthals Altes, E. Domagała-Zyśk, I. Rodríguez-Ardura & I. Stanojev (2023). A Handbook of e-Inclusion. Building capacity for Inclusive Higher Education in Digital Environment. Published Online. Access here
 • Slootman, M.,  R. Unal, T. Melikian, M. de Jong, T. Lovert, F. Veraa, M. Tupan-Wenno (2023) Identiteitsnetwerken als veilige ruimte én als springplank. Met drie opmerkingen. Published Online. Lees hier 
 • Slootman, M.,  R. Unal, T. Melikian, M. de Jong, T. Lovert, F. Veraa, M. Tupan-Wenno (2023) Factsheet Identiteitsnetwerken. Published OnlineLees hier 
 • Ramdas, S., A. Das, M. Slootman (2022). The VU mixed classroom educational model in blended learning. Vrije Universiteit Amsterdam. Access here 
 • Waldring I., A. Labeab, M. van den Hee, M. Crul, M. Slootman (2020). Belonging@VU. Amsterdam: VU University. (Report) Access here
 • Ramdas, S., M. Slootman, K. van Oudenhoven-van der Zee. (2019). The VU Mixed Classroom Educational Model. VU. Access here
 • El Hadioui, I., M. Slootman, Z. El-Akabawy, M. Hammond, A. Mudde, S. Schouwenburg (2019). Switchen en klimmen. Over het switchgedrag van leerlingen en de klim op de schoolladder in een grootstedelijke omgeving. Uitgeverij Van Gennep. Te bestellen hier
 • Slootman, M. (2017) Diversity Monitor VU 2017. Enrolment, dropout and graduation at the VU. 2006-2015. VU (Report) Access here
 • Slootman, M. & R. Wolff (2017) Diversity Monitor 2017 Enrolment, dropout and graduation at three universities (EUR, VU and UL). A Synthesis. VU & Risbo/Erasmus (Report) Access here
 • Duyvendak, J.W. & M. Slootman (2017) Les musulmans à l’intérieur de la “Maison néerlandaise”. De l’importance de l’origine dans les politiques définissant l’appartance nationale. Hommes & Migrations 1316: 9-17.
 • Wekker, G., M. Slootman, R. Icaza, H. Jansen & R. Vazquez (2016). Let’s do diversity. Report of the University of Amsterdam Diversity Commission. UvA. Access here 
 • Wekker, G., Slootman, M. W., Icaza, R., Jansen, H., & Vazquez, R. (2016). Diversiteit is een werkwoord. Rapport Commissie Diversiteit Universiteit van Amsterdam. UvA. Lees hier
 • Klandermans, B., J. van Stekelenburg, C. Duijndam, A. Honari, J. Muis, M. Slootman, S. Welschen, O. Klein & G. Mahieu (2016). Bedreigde identiteiten: De wisselwerking tussen anti-islambewegingen en de radicale islam. VU. Access here 
 • Slootman, M. (2016). Trots en uitsluiting. Sociologie Magazine 24 (1): 10-11. Lees hier
 • Slootman, M. (2011) Nederlander of buurtgenoot? Identificaties en buurtverbondenheid onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders. #kijkSW 01 (dec 2011) p.17-18 Thema: Oud en Nieuw. Lees hier
 • Slootman, M., & J. Tillie (2006). Processen van radicalisering: waarom sommige Amsterdamse moslims radicaal worden. IMES/UvA. [rapport] Lees hier
 • Slootman, M., & J. Tillie (2006). Processes of radicalisation. Why some Amsterdam Muslims become radicals. IMES/UvA. Access here
 • Demant, F., M. Slootman, F. Buijs & J. Tillie (2008). Teruggang en uittreding. Processen van deradicalisering ontleed. IMES/UvA. Lees hier
 • Demant, F., M. Slootman, F. Buijs & J. Tillie (2008). Decline and disengagement. An analysis of processes of deradicalisation. IMES/UvA. Lees hier
Video/Audio:
 • Podcast ‘Identiteitsnetwerken: segregatie van minderheidsgroepen of springplank voor emancipatie’, met Rumeysa Unal, o.l.v. Pravini Baboeram (ECHO). Luister hier
 • Results e-Inclusion project. Conference e-Inclusion 7 Feb 2023. Watch here, from 21:30 min. 
 • Preliminary results e-Inclusion project Amsterdam: VU 2022 Watch here. Kijk hier
 • Diversity & Inclusion in the Netherlands. Inclusive Education in online and offline classrooms. Online webinar Aurora Brown Bag Lecture Series 2021. Access here
Tools:
 • Slootman, M., S. Cemek, B. Ona & M. de Jong (2023). Reflectievragen. Student als (Inhoudelijke) Partner. Onderzoek naar de visie van docenten. Amsterdam: Inholland. Download hier
 • Slootman, M.,  R. Unal, T. Melikian, M. de Jong, T. Lovert, F. Veraa, M. Tupan-Wenno (2023). Reflectietool identiteitsnetwerken. Published Online. Lees hier
 • Slootman, M. (2020) Diversity Policy Toolkit. Towards a Diverse and Inclusive VU. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam (policy document). Access here
 • Slootman (2016) Survey D&I for Staff in Higher Education. Access here
 • Slootman (2016) Survey D&I for Students in Higher Education. Access here
Other/Acknowledgement:
 • e-Inclusion project selected as Best Practice by Erasmus+ (2023) Lees hier
 • e-Inclusion project selected as Good Practice of Digital Transformation by SALTO Digital  (SALTO resource center for digitalization) 2024. Read here
 • NSV Dissertatieprijs 2013/2014.
  Slootmans dissertatie verrijkt en verdiept ons inzicht in lange-termijnprocessen van immigratie en integratie. Het is een knap opgezet onderzoek, soepel uitgevoerd, subtiel geinterpreteerd, uitmondend in evenwichtige conclusies en met liefde opgeschreven. Zoals een van de juryleden zei: van alle zeven dissertaties “tintelt” dit boek het meest“. Lees hier het gehele juryrapport

Academic articles, chapters and books:

 • Korthals Altes, T., S. Muftugil-Yalcin & M. Slootman (2023). Belonging in Online Synchronous Classrooms: Experiences of Minoritized Students in Dutch Higher Education during the COVID-19 Pandemic. Education Sciences, 13(10), 986. Read here
 • Muftugil-Yalcin, S., N. Brodsky, M. Slootman, A. Das & S. Ramdas (2023) Managing “Hot Moments” in Diverse Classrooms for Inclusive and Equitable Campuses. Education Sciences 13(8), 777. Access here
 • Slootman, M., A.L. Mudde & A.M. The (2023). Frontstage nursing and backstage growth: The emotional labour of student nurses in Dutch nursing homes. Nursing Inquiry, e12570. Access here
 • Slootman, M. , T. Korthals Altes, E. Domagała-Zyśk & B. Nielandt (2023). e-Inclusion. Towards Inclusive Digital Learning. In L. Daadaoui et al. (Eds.) Proceedings of the Erasmus Scientific Days 2022 (ESD 2022), AHSSEH 5, pp. 103–116. Access here
 • Slootman, M. (2022). Affinity networks as diversity instruments. Three sociological dilemmas. Scandinavian Journal of Management, 38(3), 1-6. [101217]. Access here
 • Anholt, R., C. Van Dullemen, J. De Carvalho, J. Rijbroek, S. Sieckelinck & M. Slootman (2021). Understanding societal resilience: The case for engaged scholarship. In M. Ungar (Ed.), Multisystemic Resilience: Adaptation and Transformation in Contexts of Change (pp. 551-564). The Oxford University Press. Access here
 • Slootman, M. (2020). [Book Review] Black middle class Britannia: identities, repertoires, cultural consumption, Ethnic and Racial Studies, 43:13, 2499-2501. Access here
 • Blok, M., van Ingen, E. J., de Boer, A. H., & Slootman, M. W. (2020). ICT als instrument voor het sociaal en emotioneel welbevinden: Een kwalitatieve studie met ouderen met cognitieve beperkingen. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 51(3), 1-12. Lees hier
 • Slootman, M. W. (2020). Open Forum Ethnic Options: Self-Identifications of Higher-Educated Second-Generation Minorities as Situated Ways to Negotiate Belonging. New Diversities, 21(2), 69-83. Access here
 • Slootman, M., R. Wolff & M. Crul (2019) Diversiteit en ongelijkheid in het hoger onderwijs: het belang van de mesoinstitutionele context. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 37 (4), 65-79. Lees hier
 • Stevens, P., M. Crul, M. Slootman, N. Clycq & C. Timmerman (2019). The Netherlands: From Diversity Celebration to a Colorblind Approach. In P. Stevens, & A. G. Dworkin (Eds.), The Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in Education. (second edition ed., Vol. 2). Palgrave Macmillan UK. Access here
 • Slootman, M. (2018) Ethnic Identity, Social Mobility and the Role of Soulmates. Cham: Springer International Publishing. Open access. Access here
 • Slootman, M. & J.W. Duyvendak (2018). The politics of belonging. Religiosity and identification among second-generation Moroccan-Dutch. In M. Bozorgmehr & P. Kasinitz (Eds.) Growing Up Muslim in Europe and the United States. Routledge. pp.111-129. No open access. Find here.
 • Slootman, M. (2019) Ethnic-minority climbers: evaluating “minority cultures of mobility” as a lens to study Dutch minority student organizations, Ethnic and Racial Studies, 42:5, 838-856. Access here
 • Slootman, M. (2018) Social mobility allowing for ethnic identification: reassertion of ethnicity among Moroccan and Turkish Dutch. International migration 56(4): 125-139. Access here
 • Slootman, M. & G. Wekker (2017) Over ‘Diversiteit is een werkwoord’. Resultaten en aanbevelingen van de Commissie Diversiteit, Universiteit van Amsterdam. Tijdschrift voor Orthopedagogiek 2017 (7&8): 336-348. Lees hier
 • Slootman, M. & J. W. Duyvendak (2016) Politics of belonging, from national to personal: The political framing of “Dutch” identity and ethnic minority citizens. In N. Stokes-Dupass and R. Fruja (eds.) Citizenship, Belonging, and Nation-States in the twenty-first Century. Palgrave: 55-83. Access here
 • M. Slootman & J. W. Duyvendak (2015) Feeling Dutch: The Culturalization and Emotionalization of Citizenship and Second-Generation Belonging in the Netherlands. In N. Foner & P. Simon (Eds.), Fear, Anxiety, and National Identity. Immigration and Belonging in North America and Western Europe (pp. 147-168). Russell Sage. Access here
 • M. Slootman & J. Tillie (2015). Waarom sommige Amsterdamse moslims radicaal worden. In I. Weijers & C. Eliaerts (Eds.), Jeugdcriminologie: achtergronden van jeugdcriminaliteit (2e druk) (pp. 475-497). Boom Juridische Uitgevers. Lees hier
 • Slootman, M. (2016). Substantive signifiers? Ethnic and religious identifications among second-generation immigrants in the Netherlands. Identities, 23(5), 572-590. Access here
 • M. Slootman (2014). Soulmates. Reinvention of ethnic identification among higher educated second generation Moroccan and Turkish Dutch. Academic dissertation. UvA. Access here
 • Slootman M. (2014) Reinvention of ethnic identification among second generation Moroccan and Turkish Dutch social climbers. New Diversities 16(1): 57-70. Access here
 • Stevens, P, M. Crul, M. Slootman, C. Noel, C. Timmerman and M. van Houtte (2014) The Netherlands. In P. Stevens and G. Dvorkin (eds.), The Palgrave Handbook of Race and ethnic Inequalities in Education. Palgrave. Access here
 • Crul, M., P. Schnell, B. Herzog-Punzenberger, M. Wilmes, M. Slootman and R. Aparicio Gomez (2012). School Careers of second-generation youth in Europe: Which education systems provide the best chances for success? In M. Crul, J. Schneider and F. Lelie (eds.), The European Second Generation Compared. Does the Integration Context Matter? Amsterdam University Press, pp. 101-164. Access here